Wyniki wyszukiwania

Skąd się wzięły bąbelki

Wynalazcą szampana jest Pierre dom Pérignon ? ascetyczny mnich, benedyktyn, zarządca piwnic opactwa Hautvilliers. Młody mnich otrzymał odpowiedzialne zadanie podniesienia jakości klasztornego wina, któremu to zajęciu oddał się z wielkim zaangażowaniem. Z czasem zauważył pewną charakterystyczną cechę okolicznych win ? otóż po otwarciu butelki, przez kilkadziesiąt sekund wydobywały się bąbelki, które dodawały winom przyjemny i specyficznym smak.

Czytaj dalej »

Dzisiejsze wydarzenia i promocje

    Właśnie w tym momencie aktualizujemy
    najciekawsze wydarzenia i promocje.
    Za chwile będziesz znów mógł je przeglądać,
    prosimy o cierpliwość.